Adatvédelmi szabályzat

1. Az adatvédelem áttekintése

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el az e szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Az ő elérhetőségét a jelen adatvédelmi nyilatkozat “A felelős félre vonatkozó információk” című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Az Ön adatait először is úgy gyűjtjük, hogy Ön megadja azokat nekünk. Ezek lehetnek például olyan adatok, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapon ad meg.

Más adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Más adatok az Ön felhasználói magatartásának elemzésére használhatók.

Milyen jogai vannak az Ön adataival kapcsolatban?

Az Ön joga, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Jogában áll továbbá kérni ezen adatok helyesbítését vagy törlését. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Önnek joga van ahhoz is, hogy bizonyos körülmények között kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Analíziseszközök és harmadik féltől származó eszközök

A weboldal meglátogatása során a böngészési szokásai statisztikai elemzésre kerülhetnek. Ez elsősorban úgynevezett elemzőprogramokkal történik.

Ezekkel az elemzőprogramokkal kapcsolatos részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. Hosting és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső tárhely

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató (hosztoló) üzemelteti. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat a hosztoló szerverein tárolják. Ezek közé tartozhatnak IP-címek, kapcsolattartási kérelmek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, honlapelérések és egyéb, a honlapon keresztül generált adatok.

A tárhelyszolgáltatót a potenciális és meglévő ügyfeleinkkel kötött szerződés teljesítése céljából használjuk (6. cikk (1) bek. lit. b DSGVO), valamint az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony, professzionális szolgáltató általi biztosítása érdekében (DSGVO 6. cikk (1) bek. f. lit. f DSGVO).

A tárhelyszolgáltatónk csak olyan mértékben kezeli az Ön adatait, amennyire az a szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, és az adatokkal kapcsolatban követi az utasításainkat.

A következő tárhelyszolgáltatót használjuk:

STRATO AG
Pascalstraße 10
10587 Berlin

Megbízásos feldolgozásra vonatkozó szerződés megkötése

Az adatvédelemnek megfelelő feldolgozás biztosítása érdekében megbízásos feldolgozásra vonatkozó szerződést kötöttünk a tárhelyszolgáltatónkkal.

3. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Az oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és a törvényes adatvédelmi előírásoknak, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

A weboldal használata során különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen céllal történik mindez.

Megjegyezzük, hogy az interneten történő adattovábbítás (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

Mutatunk arra, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás (pl. az e-mailben történő kommunikáció során) biztonsági résekkel járhat.

Feljegyzés a felelős szervről

Az adatkezelésért felelős szerv ezen a weboldalon:

S&M Trading GmbH
.
Mühlstraße 7
83071 Stephanskirchen

Telefon: +49 8031 232 98 43
E-mail: info@strike-maker.com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek vagy hasonlók) kezelésének céljait és eszközeit.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem szerepel egy konkrétabb tárolási időszak, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatkezelés célja meg nem szűnik. Ha Ön jogos törlési igényt érvényesít, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi jogszabályok szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben a törlésre ezen okok megszűnése után kerül sor.

Figyelem az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Az USA-ban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Ha ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba, és ott kerülhetnek feldolgozásra. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezekben az országokban nem garantálható az uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési céllal feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön amerikai szervereken található adatait. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulásának visszavonása

Sok adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig elvégzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzéssel szemben (GDPR 21. cikk)

Ha az adatkezelés az Art. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO ALAPJÁN TÖRTÉNIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA A FELDOLGOZÁSRA OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOKAT TUDUNK IGAZOLNI, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY HA A FELDOLGOZÁS JOGI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE, GYAKORLÁSA VAGY VÉDELME CÉLJÁBÓL TÖRTÉNIK (TILTAKOZÁS AZ ART. DSGVO 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE).

Ha AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN HIRDETÉS CÉLJÁBAN KEZELIK, Önnek JOGA van bármikor TILOS TILOSULNI AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK AZONOS HIRDETÉS CÉLJÁBAN történő KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN REKLÁMHOZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJÁK FEL KÖZVETLEN REKLÁMOZÁS CÉLJÁRA (AZ ADATKEZELÉSI RENDELET 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatósághoz való jogorvoslati jog

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslati joggal rendelkeznek a felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslati jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Ön jogosult arra, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatait közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a “http://” helyett “https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Az SSL vagy TLS titkosítás aktiválásával az Ön által hozzánk továbbított adatokat harmadik fél nem tudja elolvasni.

.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy a tárolt személyes adataira, azok eredetére és címzettjére, valamint az adatkezelés céljára vonatkozóan ingyenes tájékoztatást kapjon, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. E célból és a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Joga van kérni személyes adatai kezelésének korlátozását. Ehhez bármikor kapcsolatba léphet velünk. A feldolgozás korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

 • Ha vitatja az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. Az ellenőrzés időtartamára joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
 • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, akkor a törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
 • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy védelméhez, akkor a törlés helyett kérheti személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
 • Ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott, akkor az Ön és a mi érdekeink között egyensúlyt kell teremteni. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, addig Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatai feldolgozását, akkor ezeket az adatokat – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet feldolgozni.

4. Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetoldalaink úgynevezett “sütiket” használnak. A sütik kis szövegfájlok, és nem okoznak kárt az Ön végberendezésében. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik), vagy tartósan (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngészője automatikusan nem törli őket.

Egyes esetekben harmadik féltől származó cégek sütijei is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy a harmadik fél cég bizonyos szolgáltatásait igénybe vehessük (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).

A cookie-knak különböző funkciói vannak. Sok cookie technikailag szükséges, mivel bizonyos honlapfunkciók nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütik a felhasználói magatartás értékelésére vagy reklámok megjelenítésére szolgálnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához (szükséges sütik) vagy bizonyos, Ön által kívánt funkciók biztosításához (funkcionális sütik, pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló sütik) szükséges sütiket a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján tároljuk, kivéve, ha más jogalap van megadva. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtása érdekében. Ha a cookie-k tárolásához hozzájárulást kértek, a szóban forgó cookie-k tárolása kizárólag ezen a hozzájáruláson alapul (DSGVO 6. cikk (1) bek. a) pont); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Böngészőjét úgy állíthatja be, hogy a cookie-k beállításáról tájékoztatást kapjon, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-kat, bizonyos esetekre vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és aktiválhatja a cookie-k automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A cookie-k kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

Ha a cookie-kat harmadik fél vállalatok vagy elemzési célokra használják, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén kérjük a hozzájárulását.

.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

 • böngésző típusa és böngésző verziója
 • használt operációs rendszer
 • referer URL
 • a hozzáférő számítógép hosztneve
 • Uhrer
 • ./li>
 • A szerver lekérdezésének időpontja
 • IP-cím

Az adatok nem kerülnek összevonásra más adatforrásokkal.

Az adatok gyűjtése a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal technikailag hibamentes megjelenítéséhez és optimalizálásához – ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megkeresést küld nekünk, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából és a további kérdések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Az adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amennyiben az Ön megkeresése egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, amennyiben ezt kérte.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. miután befejeztük a kérelme feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem érintik.

E-mailben, telefonon vagy faxon történő megkeresés

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az abból származó összes személyes adatot (név, megkeresés), a megkeresés feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Az adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, amennyiben az Ön megkeresése egy szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben a feldolgozás a hozzánk intézett megkeresések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapul, amennyiben ezt kérte.

A kapcsolatfelvételi megkeresések útján elküldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adatok tárolásának célja már nem áll fenn (pl. a megkeresése feldolgozását követően). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a törvényes megőrzési időszakok – érintetlenül maradnak.

5. Elemzőeszközök és reklám

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltató a Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetője számára a weboldal látogatóinak viselkedésének elemzését. Ennek során a weboldal üzemeltetője különböző használati adatokat kap, mint például az oldalmegtekintések, a tartózkodás időtartama, a használt operációs rendszerek és a felhasználó származási helye. A Google ezeket az adatokat egy olyan profilban kombinálhatja, amelyet az adott felhasználóhoz vagy annak végberendezéséhez rendelnek.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy eszköz-ujjlenyomat). A Google által a weboldal használatáról gyűjtött információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják.

Az elemzési eszköz használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez, hogy optimalizálni tudja mind a weboldalát, mind a reklámjait. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulást a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik. A részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Böngésző plugin

Az alábbi linken elérhető böngésző plugin letöltésével és telepítésével megakadályozhatja adatainak Google általi gyűjtését és feldolgozását: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A felhasználói adatok Google Analytics általi kezeléséről további információkat a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Szerződéses feldolgozás

Szerződéses feldolgozásra vonatkozó szerződést kötöttünk a Google-lal, és a Google Analytics használata során teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú követelményeit.

Demográfiai jellemzők a Google Analytics segítségével

Ez a weboldal a Google Analytics “demográfiai jellemzők” funkcióját használja annak érdekében, hogy a Google hirdetési hálózatán belül megfelelő hirdetéseket tudjon megjeleníteni a weboldal látogatóinak. Ez lehetővé teszi olyan jelentések létrehozását, amelyek a webhely látogatóinak korára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó megállapításokat tartalmaznak. Ezek az adatok a Google érdeklődés-alapú hirdetéseiből, valamint harmadik fél szolgáltatóktól származó látogatói adatokból származnak. Ezeket az adatokat nem lehet konkrét személyhez rendelni. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja a Google-fiókja hirdetési beállításain keresztül, vagy általában megtilthatja az adatgyűjtést a Google Analytics által, amint az az “Adatgyűjtés elleni tiltakozás” pontban látható.

.

Google Analytics E-kereskedelem nyomon követése

Ez a weboldal a Google Analytics “E-kereskedelem nyomon követése” funkcióját használja. Az e-kereskedelmi nyomon követés segítségével a weboldal üzemeltetője elemezni tudja a weboldal látogatóinak vásárlási magatartását, hogy javíthassa online marketingkampányait. Ennek során olyan információkat rögzítenek, mint a leadott megrendelések, a megrendelések átlagos értéke, a szállítási költségek és a termék megtekintésétől a vásárlásig eltelt idő. Ezeket az adatokat a Google egy tranzakciós azonosító alatt összegezheti, amelyet az adott felhasználóhoz vagy annak eszközéhez rendelnek.

Tárolás időtartama

A Google-nál felhasználói és eseményszinten tárolt adatok, amelyek sütikhez, felhasználói azonosítókhoz (pl. felhasználói azonosító) vagy hirdetési azonosítókhoz (pl. DoubleClick sütik, Android hirdetési azonosító) kapcsolódnak, 14 hónap után anonimizálásra kerülnek vagy törlődnek. A részletekért kérjük, tekintse meg az alábbi linket: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Ez a weboldal a Hotjar szolgáltatást használja. A szolgáltató a Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (weboldal: https://www.hotjar.com).

A Hotjar egy olyan eszköz, amelyet a felhasználói viselkedés elemzésére használnak ezen a weboldalon. A Hotjar lehetővé teszi számunkra többek között az egérmozgások, görgetési mozgások és kattintások rögzítését. A Hotjar azt is meg tudja határozni, hogy mennyi ideig tartózkodott az egérmutatóval egy adott ponton. Ezekből az információkból a Hotjar úgynevezett hőtérképeket készít, amelyek segítségével meghatározható, hogy a weboldal látogatója mely területeket nézi meg előszeretettel.

Megállapítható továbbá, hogy Ön mennyi ideig maradt egy oldalon, és mikor hagyta el azt. Azt is meg tudjuk határozni, hogy egy kapcsolatfelvételi űrlap bejegyzései melyik ponton hagyták abba (úgynevezett konverziós tölcsérek).

A Hotjar emellett arra is használható, hogy közvetlen visszajelzést kapjunk a weboldal látogatóitól. Ez a funkció a weboldal üzemeltetőjének webes kínálatának javítását szolgálja.

A Hotjar olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. cookie-k vagy az eszköz-ujjlenyomatok használata).

Az elemzési eszköz használata a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói magatartás elemzéséhez annak érdekében, hogy optimalizálja mind a weboldalát, mind a reklámjait. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek (pl. hozzájárulást a cookie-k tárolásához), a feldolgozás kizárólag a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A Hotjar letiltása

Ha szeretné letiltani a Hotjar általi adatgyűjtést, kattintson az alábbi linkre, és kövesse az ott található utasításokat: https://www.hotjar.com/opt-out

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hotjar letiltását minden egyes böngésző vagy eszköz esetében külön kell elvégezni.

A Hotjarról és az általa gyűjtött adatokról további információkat a Hotjar adatvédelmi szabályzatában talál az alábbi linken: https://www.hotjar.com/privacy

Szerződés a megrendelések feldolgozásáról

Szerződést kötöttünk a Hotjarral a megrendelések feldolgozásáról a szigorú európai adatvédelmi szabályok végrehajtása érdekében.

6. Pluginok és eszközök

Google webes betűtípusok (helyi tárhely)

Ez az oldal a Google által biztosított úgynevezett webes betűtípusokat használja a betűtípusok egységes megjelenítéséhez. A Google betűtípusok helyileg vannak telepítve. Nincs kapcsolat a Google szervereivel.

A Google webes betűtípusokkal kapcsolatos további információkért lásd https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi szabályzatában: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

.

7. E-kereskedelem és fizetési szolgáltatók

Adatfeldolgozás (ügyfél- és szerződéses adatok)

A személyes adatokat csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben azok a jogviszony létesítéséhez, tartalmához vagy módosításához szükségesek (leltári adatok). Ez a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján történik, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések céljából. A weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe tudja venni a szolgáltatást, illetve számlát tudjunk kiállítani neki.

A gyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítését vagy az üzleti kapcsolat megszűnését követően töröljük. A jogszabályban előírt megőrzési határidők változatlanul fennmaradnak.

Adattovábbítás szerződéskötéskor webáruházak, kereskedők és áruszállítás esetén

Kizárólag akkor továbbítunk személyes adatokat harmadik félnek, ha ez a szerződés feldolgozásának keretében szükséges, például az áruk kiszállításával megbízott vállalatoknak vagy a fizetés feldolgozásával megbízott hitelintézetnek. További adattovábbításra nem kerül sor, vagy csak akkor, ha Ön kifejezetten hozzájárult az adattovábbításhoz. Az Ön adatai az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek, például reklámcélokra.

Az adatfeldolgozás alapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző intézkedések céljából.

Vissza